Donează cărți

Biblioteca Publică Murialdo este o instituţie dedicată comunităţii locale, deci pentru noi este foarte importantă o relaţie cât mai strânsă cu comunitatea.
De aceea biblioteca promovează o politică de încurajare a donaţiilor venite de la cititorii noştri şi de la toţi cei care au înţeles importanţa acestui proiect.
Jumătate din colecţiile de carte ale bibliotecii provin din donaţii, de la donatori particulari sau instituţii. Printre donatori biblioteca numără în acest moment edituri importante, instituţii publice, companii locale şi persoane fizice.

Aveți cărţi de donat ?

Atunci puteți fi unul dintre donatorii Bibliotecii Publice Murialdo. Acestea vor putea intra în colecţiile publice ale bibliotecii şi vor deveni accesibile tuturor cititorilor. Fiecare donator va primi o scrisoare de mulţumire din partea bibliotecii şi va fi menţionat ca atare în documentele de evidență ale bibliotecii.

Aşadar, puteți face o donaţie în cărţi, bani sau alte bunuri către bibliotecă. Pot fi donate atât cărţi noi cât şi cărţi mai vechi, filme, reviste etc.

Atenție: Cărțile pe care intenționați să le donați nu se aduc direct la bibliotecă. Biblioteca Murialdo își rezervă dreptul de a face o selecție a acestora.
Te aşteptăm să ne contactezi pe datele noastre de contact.